BlueDolphin van Valueblue

Valueblue is een 100% Nederlandse vendor en heeft een uniek product ontworpen genaamd “Valueblue”, wat inzicht geeft van wat er allemaal bij een klant gebeurd op applicatieniveau. Bluedolphin is een SaaS tool om de IT-architectuur van organisaties in kaart te brengen en om Business Processen in kaart te brengen.  

Om uw klant goed te kunnen adviseren dient u wel te weten welke applicaties de klant allemaal heeft. Wat is de impact als er een wijziging plaats vindt wat is de impact hier van. En hier schuilt een groot gevaar.  De klant weet vaak zelf niet welke en hoeveel applicaties men heeft, welke bedrijfsprocessen de applicaties ondersteunen en hoe de applicaties verbonden zijn met de onderliggende infrastructuur. En zonder inzicht geen zicht op richting en de impact van wijzigingen die zich op alle nivo’s in de organisatie manifesteren,. BlueDolphin van Valueblue verschaft realtime inzicht in de relatie en samenhang van de applicaties met de infrastructuur en bedrijfsprocessen.

Met BlueDolphin van ValueBlue kunt u een gedegen advies geven naar de klant en komt u niet voor verrassingen te staan bij bijvoorbeeld uit afsluiten van supportcontracten.

Brochure BlueDolphin

BlueDolphin Handout ValueBlue