De volledige naam staat voor: Application Programming Interface, en is een combinatie van technische bestanden, documentatie en overige ondersteuning. API`s maken het programmeurs mogelijk om externe applicaties/functies aan te roepen, die zodoende in een website of op een platform kunnen worden geïntegreerd.

REST staat voor REpresentational State Transfer. Dit is geen standaard of een protocol, maar een architecturaal concept voor het aanspreken van web services. In de praktijk word deze meestal toegepast met de http 1.1 standaard voor transport en XML en JSON (JavaScript Object Notation) voor content. REST en RESTful worden als terminologie vrijelijk door elkaar heen gebruikt.

De wijze waarop onze data wordt , opgeslagen en gebruikt is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Vrijwel elke organisatie heeft te maken met exponentiële groei van data, gegenereerd door devices, consumenten, bedrijven en media. De mogelijkheden die gebruikers hebben om data te genereren groeit met de mogelijkheden die devices- en applicatiegebruikers bieden.

Object storage, storage voor de toekomst.

Object-opslag systemen kunnen enorme hoeveelheden ongestructureerde gegevens bewaren. Object opslag wordt dan ook gebruikt voor doeleinden zoals het opslaan van foto’s op Facebook (Haystack), muziek op Spotify, of bestandsvormen in online samenwerking diensten, zoals Dropbox en NetFlix.

Data in diverse objecten kan indien er een datamanagementsysteem wordt gebruikt (b.v. Stronglink) altijd door onafhankelijke, lees vendor-vrije systemen worden aangesproken.

SQL of Data lake?

Een van de grootste verschillen tussen SQL-database/warehouses en data lakes is, dat databases bestaan uit vooraf gestructureerde data. Voordeel hiervan is dat je simpeler antwoorden krijgt op analytische vragen, zoals prijsontwikkelingen en de hoeveelheid verkopen. Data lakes daarentegen worden gebruikt om de veel grotere hoeveelheden aan ruwe (ongestructureerde) data te verzamelen. Deze data (flows) wordt opgeslagen en kunnen daarna voor verschillende doeleinden worden geanalyseerd. De vraag naar ongestructureerde data stijgt. Omdat organisaties steeds vaker een grotere diversiteit en grotere hoeveelheden aan ongestructureerde data willen analyseren, gebruiken en managen, is het noodzakelijk dat ook de huidige datamagazijnen zich verder ontwikkelen.

Active Archive, uw eigen Cloud on-premises

Active Archive staat voor het beheerbaar en beheersbaar maken van data waarbij het storagemanagement via een eenvoudig te gebruiken oplossing wordt ontsloten. Het “cognitieve” datamanagementgedeelte van de oplossing brengt onder meer kostenbesparing, risicoreductie en risicomanagement en een vereenvoudigd gebruik van de storageomgeving met zich mee. Deze oplossing richt zich op het zoeken van data binnen het systeem, opslag op de juiste locaties en maakt dit alles toegankelijk waar dat wordt gevraagd. Een en ander gebeurt op basis van “machine learning”. Het Active Archive platform “spreekt” een uniforme taal (S3). Onderliggend gebruikt het platform alle voorkomende talen zoals bijvoorbeeld sFTP, FTP, CIFS, NFS, REST, HTTPS. Het platform is daarnaast locatie onafhankelijk, en de data is voor de gebruiker overal beschikbaar, (Global Namespace). Het platform werkt als meerdere op zich staande fysieke of virtuele elementen. Deze samenwerkende “constellatie” van nodes zijn gelijkwaardige partners in de virtuele “global name space” systeem. En zolang er een minimum van twee nodes actief is, is een “single point of failure” niet aan de orde. Ultieme schaalbaarheid is gegarandeerd. Kostenbesparing haalt de oplossing uit het feit dat het platform gebruik kan maken van goedkopere storage media, zoals object en/of tape storage, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid, sterker nog; het verhoogt de veiligheid. Dataprotectie is dus gegarandeerd.

Over Pronovus

Pronovus is specialist op het gebied van cyber security alsmede een “Value Ad” Active Archive distributeur waarin wij met vooruitstrevende technologieën alle elementen van de solution samenbrengen tot een goed werkende Active Archive oplossing. Van MAM tot Datamanagementlaag en van Object naar Tape storage, kortom alle door Pronovus gedistribueerde hard- en software maken de Solution waarmee u uw dataexplosie onder controle krijgt.

Aangenaam kennis te maken!

Harold Koenders
Director Active Archive