Cloud computing is een wereld op zich die zich in vele regio`s en specialiteiten onderverdeelt.

 

Zo is het Cloud gebaseerde kantoorautomatisering, applicatie en SAAS-landschap een snelgroeiende Clouddienst.

 

Ook binnen het storage landschap kan er gekozen worden voor een Clouddienst en zo lang de data niet met regelmaat teruggehaald dient te worden is er geen vuiltje aan de lucht. De Azures en Amazones van deze wereld doen dan goede zaken met u. Anders wordt het indien u als eigenaar van de Big Data met regelmaat data in en uit de Cloud haalt, bijvoorbeeld als u big data-analyses maakt of een beeld bewerker bent. De reguliere en publieke clouds zijn ingericht op de ontvangst van data en er gaat een totaal andere kosten structuur werken indien de gebruiker ook daadwerkelijk data ter bewerking terug gaat verlangen.

 

Eigen Cloud, het verschil:

 

Even wat uitleg over ‘Big data’ aanwas: Retail en handel: bedrijven verzamelen massaal gegevens over hun klanten, hun aankoopgedrag, hun uitingen op sociale media… en willen die gegevens gebruiken om hun eigen merk beter te positioneren en meer goederen of diensten te verkopen. Healthcare Big data: Om te zorgen dat wetenschappers niet telkens het wiel opnieuw hoeven uitvinden wordt onderzoeks- data in databanken opgeslagen. Ook binnen de CCTV(beveiligingen) speelt het Cloud opslag een significante rol  De hoeveelheid data biedt echter ook prachtige kansen. De ongebreidelde groei aan informatie biedt een eindeloos aantal veranderingen en kansen voor de maatschappij, technologie, wetenschap en economie, kennis wordt vereeuwigd binnen de omvatrijke dataomgevingen. Het brengen van data maar vooral het terughalen van data maakt het kosten verschil daarom besluiten Big databezitters steeds vaker een “eigen’ lokale Cloud te gaan gebruiken.

 

Hoe werkt het?

 

Zoals primairy storage werkt voor bedrijfs-kritische dataverwerking zo werkt een Active storage Cloud voor effectieve en betaalbare beschikbaarheid van uw kostbare data. We maken gebruik van een uiteraard vendor-vrije 3 eenheid. S3(Cloud), Object storage en duurzame opslag op magnetic media (Tape storage).

 

Vendor lock vrij:

 

Indien u kiest om uw eigen lokale Cloud in te zetten voor uw data kapitaal zult u kiezen voor gebruik van een stuk hardware op uw of uitwijk locatie, hierbij kunt u kiezen voor een vendor naar keuze. Voordeel is dat u veel minder hardware gebruikt en de hardware ook nog eens veel minder kostbaar is. De beheer laag bestaat uit een software-defined storage applicatie die object storage tot een betrouwbare en schaalbare storage oplossing maakt. Verder is er altijd een extra deur waarin de gebruiker uit kan wijken naar een publieke Cloud aanbieder door het universele S3 protocol.

 

Disaster recovery (DR) in de Cloud

 

De nieuwe dienst biedt op deze manier een krachtige oplossing voor bedrijven die willen profiteren van de Cloud, maar ook te maken hebben met een legacy-omgeving en een legacy-backup platform. Databeschikbaarheid en -integriteit zijn hierbij volledig gewaarborgd

 

Toegang via een API

Een belangrijk kenmerk van object storage is dat deze niet direct beschikbaar is voor het operating system (OS). Het is geen lokaal of remote filesystem. Toegang geschiedt via software applicaties, middels een API. Block en file storage worden gebruikt door het operating system, object storage door een applicatie.

Platte structuur

Object storage slaat gegevens op in een platte structuur met op zich staande en unieke ID`s, in containers, dus niet in een hiërarchische structuur. Doordat er geen overhead meer is van het bijhouden van directory metadata, kan er veel gemakkelijker geschaald worden, zonder een enkele impact op performance.

Schaalbaarheid

Omdat object storage alleen in horizontale richting groeit, is het doorlopend en nagenoeg onbeperkt schaalbaar.

Metadata bij het object

Aanvullende gegevens (metadata) worden direct bij het object bewaard, in plaats van in een andere node. Met één enkele API-aanroep zijn zowel het object als de gegevens die erbij horen direct beschikbaar.

GDPR Compliance

informatiemanagers alle privacygevoelige ‘Persoonlijk Herleidbare Informatie’ in kaart hebben gebracht. En ook de werkprocessen en het documentbeheer moeten dan ‘compliant’ zijn ingericht. Active archive geeft inzicht.

Veilig

Onze data wordt bedreigt. Ransomware gijzelt data zodat u er niet meer bij kunt. Concreet betekend dit dat we voordurend onder bedreiging van Ransomware Cyber aanvallen staan. Opslag op tape creëert een airgap zodat hackers er geen toegang krijgen tot uw waardevolle data.

Duurzaamheid

De meeste systemen voor object storage zijn enorm duurzaam, omdat data op minstens drie verschillende plaatsen wordt bewaard, met interne mechanismen om beschadiging en verlies van data tegen te gaan door middel van replicatie en controle op consistentie.

TCO

Systemen voor object storage zijn ontworpen om op reguliere hardware te kunnen draaien. Zelfs met de ruime overhead voor datareplicatie, blijft de prijs lager dan andere storage oplossingen die veelal gebaat zijn bij veel duurdere SAN-systemen.

Verkorte uitleg:

Binnen de archiveer en Cloud solution kan de gebruiker kiezen uit de volgende elementen die elk op zich te gebruiken zijn of gecombineerd in elkaars verlengstuk staan. Voor de zekerheid noemen we ze nog eens:

1 Cloud als stand-alone: Data direct naar een betaalbare en veilige Cloud

2 Data via Software-defined Storage‎,Object en tape storage naar uw eigen hardware Cloud

3 Data via archief-software duurzaam direct naar Tape storage

4 De combinatie van deze mogelijkheden Object en archief, tape storage en persoonlijke Cloud met een veilige uitweg naar een publieke Cloud op basis van het algemene S3 protocol.

Solution voorbeeld:

Relatie kampt met capaciteitsproblemen. Relatief oudere data die niet iedere dag gebruikt wordt diend te archiveert te worden. Gekozen werd voor een Archief solution met specifieke archief software naar een lto-opslag met een uitwijk naar betaalbare Cloud. De gevestigde Cloud orde werd overgeslagen omdat deze met name het terughalen van data uitermate kostbaar belast. Echter door het S3 protocol kan een deur naar de publieke Cloud geopend worden indien de gebruiker dit wenst. Zo is er dan ook nooit sprake van een vendor Lock-in.